Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI - LOKALI  PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY

Lokal nr

Udział w  nier. Wspól.

Położ na dz.

cena

1

321/1000

331

42411,00zł

2

295/1000

331

24626,00zł

3

384/1000

331

52963,00zł

 

Lokale znajdują się w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na dz. ew. 331 KW 41561w Otmicach przy ul. Kopernika 1A.

Działka nr 331 stanowi tereny zabudowane o pow. 0,2294 ha.

Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości-     ( 6 tygodni od daty wyw.wykazu)

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

                                                                             Wójt Gminy Izbicko

                                                                                                                    /-/

                                                                                                               Brygida Pytel