Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Badanie opinii publicznej – ankiety monitorujące funkcjonowanie administracji samorządowej
 • 16-11-2018 16:30

  Ostrzeżenie: Ostrzeżenie przed oszustami

  ogolne-alert.png

  W Opolu doszło do usiłowania oszustwa metodą "na wnuczka"

 • 15-11-2018 15:27

  Informacja o wynikach konsultacji oraz uchwaleniu Programu Współpracy na 2019 rok

  Prosimy o zapoznanie się z informacją o wynikach przeprowadzonych konsultacji oraz z Programem Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

  PDFInformacja o wynikach konsultacji oraz informacja o uchwaleniu Programu Wspołpracy na rok 2019.pdf

 • 13-11-2018 13:41

  UWAGA - GŁOŚNA PRÓBA SYREN ALARMOWYCH

  Informujemy, iż w dniach 14 – 15 listopada 2018r. (termin zapasowy 16 listopada 2018r.) może odbyć się głośna próba syren alarmowych* Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach treningu systemu powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza oraz systemu alarmowania i ostrzegania na obszarze województwa opolskiego w trakcie ćwiczenia RENEGADE/SAREX 18/II.

  Jednocześnie przypominamy obowiązujące sygnały alarmowe*:

  - OGŁOSZENIE ALARMU – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut

  - ODWOŁANIE ALARMU – ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut

 • 13-11-2018 08:30

  Ostrzeżenie: Ćwiczenie RENEGADE

  ogolne-alert.png

  Od 14 listopada 2018 r. dwudniowe ogólnopolskie ćwiczenie - z głośnymi próbami syren alarmowych.

 • 09-11-2018 15:42

  „Bicie Rekordu dla Niepodległej!”

  DSC_1036.jpeg

  W dniu dzisiejszym o godzinie 11:11 w naszych placówkach oświatowych zaśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”, przez co włączyliśmy się w akcję „Bicia Rekordu dla Niepodległej" w zaśpiewaniu Polskiego Hymnu. Śpiewali przedszkolacy, dzieci, młodzież i dorośli chcący w ten sposób uczcić stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

 • 09-11-2018 14:32

  Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko

  Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE 3. 

  DOCOgłoszenie Wójta Gminy Izbicko.doc

 • 09-11-2018 14:41

  Ogłoszenie o naborze nr 9/2018

  Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny realizujący Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR), finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działający na obszarze gmin: Strzelce Opolskie, Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Tarnów Opolski, Leśnica, Jemielnica, Ujazd, Walce, Izbicko ogłasza nabory wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przedsięwzięć. Więcej informacji o naborach znajduje się na stronie internetowej: https://annaland.pl/1854/47/ogloszenie-o-naborze-nr-92018.html

 • 06-11-2018 11:18

  Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Gminie Izbicko – 09.11.2018r.

  indeks.jpeg

  Szanowni Mieszkańcy !!! Zachęcamy do zapoznania się z programem OBCHODÓW STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ w gminie Izbicko, które odbędą się w dniu 09.11.2018r. we wszystkich placówkach oświatowych znajdujących się na terenie naszej gminy...

 • 08-11-2018 15:12

  Komunikat Związku Międzygminnego „Czysty Region”

  komunikat_niepodleglosc_12_listopada.jpeg

  Związek Międzygminny „Czysty Region” informuje, iż w dniu 12 listopada 2018r. odbiór odpadów komunalnych odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

 • 06-11-2018 15:25

  Wojewódzkie obchody stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

  plakat na 11 listopada.jpeg

  Wojewoda, Marszałek i Prezydent Miasta Opola serdecznie zapraszają na obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości...

 • 06-11-2018 12:55

  Zaproszenie na „Martinstag” i pokaz czystego spalania węgla – 11.11.2018r.

  martinstag.png

  Zarząd DFK Izbicko serdecznie zaprasza w dniu 11.11.2018r. na obchody Dnia Św. Marcina, które rozpoczną się o godzinie 1530 krótkim nabożeństwem w izbickim kościele. W programie: przemarsz z kościoła na plac obok OSP, inscenizacja legendy o świętym, występy dzieci oraz poczęstunek rogalami świętomarcińskimi. Po zakończeniu obchodów prezentacja metody palenia węgla „od góry”, którą poprowadzi Pan Krzysztof Graca z Izbicka

 • 30-10-2018 12:00

  Konsultacje - Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

  Wójt Gminy Izbicko zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2003.96.874), do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Konsultacje trwają od  dnia 30.10.2018r. do dnia 13.11.2018r. do godz. 14.00...

 • 29-10-2018 16:41

  Informacja o uzyskanym dofinansowaniu

  Wójt Gminy Izbicko informuje, że uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbicko – w roku 2018", umowa dotacji Nr 38/2018/G-19/OZ-ZOA/D z dnia 17 sierpnia 2018r.

  Całkowita wartość zadania wynosi 23 883,93 zł z czego:

  1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (85% kosztów) –  20 301,33 zł
  2. Właściciele nieruchomości (15% kosztów) – 3 582,60 zł
 • 29-10-2018 16:38

  Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów w ramach poddziałania 19.2

  Stowarzyszenie Kraina św. Anny realizując plan komunikacji na rok 2018 zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w zakresie przekazania mieszkańcom i podmiotom z obszaru LGD wiedzy i informacji na temat możliwości realizacji własnych projektów za pośrednictwem LGD, w tym zwłaszcza: o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR, na temat kryterium oceny wniosków i ich interpretacji, na temat wymogów formalnych określonych przez Instytucję Wdrażającą, na temat dobrych praktyk osiąganych w innych regionach kraju lub za granicą...